Verzekeringen

Wij krijgen regelmatig de vraag of je je waardevolle Apple apparatuur ook bij ons kunt verzekeren. Vaak heeft de huidige verzekering slechts 'een beperkte dekking', waardoor mensen op zoek zijn naar meer zekerheid.

Goed nieuws! Wij werken samen met Harmony, de specialist in het verzekeren van consumentenelektronica. In het "winkelmandje" voeg je makkelijk de bijpassende (en voordelige) verzekering toe aan je product.

 

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie over de verzekeringen die Harmony aanbiedt. De algemene polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat je rechten en verplichtingen zijn, dus we adviseren je om die goed door te lezen.

Wat is verzekerd?

Het product dat op het polisblad staat is (inclusief de oorspronkelijk geleverde accessoires) onder andere verzekerd voor:

 • Valschade
 • Stootschade
 • Schade door ongeluk
 • Waterschade
 • Schade veroorzaakt door dieren
 • Schade door eigen schuld
 • Defecten na garantie
 • Schade door overspanning
 • Schade door brand of blikseminslag
 • Andere externe oorzaken

Het product is optioneel verzekerd voor:

 • Diefstal
 • Beroving

Verder is het goed om te weten dat;

 • De verzekering kan worden gebruikt voor privé- en zakelijk gebruik.
 • De kosten van reparatie of vervanging worden gedekt tot de oorspronkelijke aankoopprijs.
 • Harmony Service Center B.V. reparatie of vervanging van het product zal regelen en de kosten zal betalen in geval van schade of diefstal.
 • Er een eigen risico geldt, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde en het type product.
 • Een soortgelijk product wordt geleverd bij vervanging.

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die opzettelijk door jou is veroorzaakt of is ontstaan tijdens het uitvoeren van criminele handelingen.
 • Schade als gevolg van nalatigheid, zoals onbeheerd achterlaten.
 • Verlies, diefstal zonder inbraak en roof zonder (dreigen met) geweld, zoals zakkenrollen.
 • Schade als gevolg van het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Zijn er dekkingsbeperkingen

 • Externe schade (deuken, krassen, etc) die niet van invloed is op de werking van het product.
 • Normale slijtage of langzame verslechtering, zoals bij batterijen en accu’s. Waterbestendigheid, zoals gedefinieerd in de IP-normen, is ook onderhevig aan slijtage en valt onder langzame verslechtering.
 • Schade door virussen, softwareprogramma’s of apps.
 • Schade aan accessoires, zoals een case of screenprotector, alsmede de band van sporthorloges en smartwatches.
 • Gevolgschade, zoals extra uitgaven of verlies van winst als het product niet kan worden gebruikt

Waar ben ik gedekt?

 • Deze verzekering biedt wereldwijde dekking. Thuis, op reis, op het werk of op school.  
 • Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in Nederland

Wanneer begint en eindigt de dekking

Je (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvang je de definitieve bevestiging en je polisblad via e-mail. De dekking eindigt normaal gesproken een maand na beëindiging door jou of op de einddatum van het contract. Als je je premie niet (op tijd) betaalt, wordt de dekking opgeschort. Je producten zijn dan (tijdelijk) niet verzekerd. Let op dat je betalingsverplichting blijft bestaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Je moet de premie op tijd betalen.
 • Je moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal en schade te voorkomen. Dit betekent dat je bij een redelijke keuze voor de veiligste optie moet kiezen.
 • Gebruik je apparaat niet in de buurt van water of op vochtige plekken zoals de badkamer.
 • Activeer de trace & block-functie op al je apparaten.
 • Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met Harmony Service Center B.V.
 • Bij diefstal moet je altijd aangifte doen bij de politie.
 • Volg de aanwijzingen in de handleiding.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt in termijnen of voor de gehele duur van de verzekering betaald. Dit gaat normaal gesproken via automatische incasso, maar soms kan er volledig of in delen worden betaald direct bij het aangaan van de verzekering.

 

Premie

Je betaalt de premie normaal gesproken per maand, maar het kan ook per jaar. Na de minimale periode kan je per maand opzeggen. In sommige gevallen kan de premie ook worden in een eenmalig bedrag worden betaald. De duur van het contract is dan gelijk aan de periode waarvoor de premie is betaald.

 

Premiewijziging

Een verlaging of verhoging van de assurantiebelasting en ongebruikelijk claimgedrag kan van invloed zijn op het bedrag van de premie. Als dit het geval is, zal Harmony Service Center B.V. je hiervan op de hoogte brengen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de voorlopige dekking, binnen 14 dagen na het ontvangen van het polisblad of na de minimale duur van het contract kan je je contract annuleren. Als je na de minimale duur van het contract annuleert, is er een opzeggingstermijn van een maand van toepassing. Wij kunnen de verzekering na verlies of schade beëindigen en jij kunt dat ook.

Wil je je zaken snel en digitaal regelen? Dat is mogelijk via Mijn Harmony. Je kunt je polisblad en persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken. Of je kunt rechtstreeks een claim indienen. Wil je liever een medewerker spreken? De Harmony klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 18.00 uur via telefoonnummer 010 - 206 86 86 of via info@harmony.nl.

Deze informatie is een beperkte weergave en voor meer informatie kan je  de verzekeringskaart en polisvoorwaarden lezen